Nieuwe voorzitter en secretaris T.W.C. “DE MAASPOORT”

Beste wielervrienden en vriendinnen,

Zoals de meesten van jullie inmiddels weten hebben Marion en Pierre het “stuur” overgedragen aan Annet en Marlie en is dit goedgekeurd door de aanwezige leden op de jaarvergadering van 6 juni jl.

We willen Marion en Pierre nogmaals bedanken voor hun betrokkenheid en inzet voor de club de afgelopen jaren. Wij nemen het nu met veel plezier van ze over.

Samen met bestuursleden Jeff en Dennis zullen we ook naast de fiets ons best doen om onze club op de rit te houden.
Vragen, ideeën, suggesties? Bel, app of kom langs voor een kop koffie.
We hopen in ieder geval dat we nog vele, veilige, gezellige kilometers samen kunnen maken!

 

Met sportieve groet,

Annet Klinkers, secretaris
Marlie Vleeshouwers, voorzitter

T.W.C. “DE MAASPOORT”

Ledenvergadering zondag 6 juni 2021

Beste leden,

Zondag 6 juni 2021 zal de ledenvergadering plaatsvinden bij Café het Eiland .
Aanvang 9.00 uur. Aansluitend fietsen.

I.v.m. de huidige omstandigheden is AANMELDEN VERPLICHT.
Het bestuur rekent op jullie komst.

De bijlagen zijn aan iedereen per e-mail verstuurd.

Met vriendelijke groet,
Marion Leurs, secretaris TWC de Maaspoort

Start fietsseizoen TWC de Maaspoort 2021

Beste leden TWC de Maaspoort,

Ons geduld is zwaar op de proef gesteld.
Eindelijk kan het fietsseizoen 2021 van start gaan en kunnen we weer samen fietsen.
Aanstaande zondag 23 mei zal om 9.00 uur de opening plaatsvinden (kanon wachthuisje).
Aansluitend zal de eerste rit starten.
De afstand en het formeren van groepen zal voorlopig per rit in overleg afgesproken worden. Het bestuur neemt het eindbesluit.
Het toerboek ontvangt u zo spoedig mogelijk.
De clubdagen blijven dinsdag en woensdag(vertrek 19.00 uur) en zondag (vertrek 9.00 uur).
Het bestuur is voornemens op korte termijn de uitgestelde ledenvergadering te organiseren.
Deze zal bij goed weer buiten gehouden worden. Plaats, datum en tijdstip volgt.
Hieronder treft u de richtlijnen aan op welke wijze er in clubverband gefietst mag worden.

Een goede start van het fietsseizoen en fijne Pinksterdagen gewenst.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur.
Pierre Salden, voorzitter.

Bron NTFU: voor meer informatie klik hier voor bezoek aan de website NTFU.

Start fietsseizoen 2021 opnieuw uitgesteld

Beste leden TWC de Maaspoort,

Helaas moeten we wederom de start van het fietsseizoen 2021 opnieuw uitstellen.
Wij hopen op korte termijn op verruiming van de maatregelen voor buitensport.
Op dit moment is fietsen in clubverband nog steeds niet mogelijk.
Zodra hier zicht op is zullen wij u informeren.
Op individuele basis is buitensport met max. 2 personen mogelijk, bron NTFU;

 

Voor meer informatie klik hier voor bezoek aan de website NTFU.

Fijne paasdagen gewenst.

Met sportieve groet en blijf gezond,

Namens het bestuur.
Pierre Salden,voorzitter.

Informatie seizoen 2021

Beste leden TWC De Maaspoort,

Op de eerste plaats hopen wij dat jullie gezond zijn en het goed met jullie gaat.

Door de coronamaatregelen hebben we het fietsseizoen 2020 niet met de gebruikelijke Ledevergadering kunnen afsluiten.
Hierin haalden wij als bestuur de informatie bij de leden op om deze te verwerken in het nieuwe seizoen.

De huidige situatie laat ook de opstart van het nieuwe seizoen niet toe.
We zitten nog steeds in onzekerheid.

Het bestuur heeft daarom besloten om de opstart van het fietsseizoen uit te stellen tot 4 april (Paaszondag)

We hopen vóór deze datum nog de Ledenvergadering te kunnen organiseren.
Zodra er duidelijkheid is op de voortgang informeren we jullie.

We hadden gehoopt jullie anders te kunnen berichten.
Met sportieve groet en blijf gezond.

Namens het bestuur,
Pierre Salden, voorzitter

Afsluiting wegseizoen 2020

Update 29 september 2020

Beste leden,

Naar aanleiding van de nieuwe RIVM richtlijnen moeten we de afsluitende toerrit en clubactiviteit “spek en ei”, zoals aangegeven in onderstaand bericht van 23 september jl., annuleren.

Met vriendelijke groet,
Marion Leurs, secretaris TWC De Maaspoort

 

Bericht 23 september 2020

Beste leden,

Zondag 4 oktober is de afsluitende rit van het seizoen.
Ook dit jaar is er na de rit spek en ei bij het Eiland.
Gestart wordt om 9.00 uur bij het kanon.
Bij slecht weer is iedereen welkom om 12.00uur bij het Eiland.
Aan/afmelden via de mail (info@twcdemaaspoort.nl) bij het secretariaat.

Met vriendelijke groet,
Marion Leurs, secretaris TWC de Maaspoort

 

Ladies ride & verrassingstocht 5 juli

Beste leden,

Op zondag 5 juli staat de verrassingstocht op het programma.
De start is om 8.00 uur en de afstand ligt boven de 100 km.
De route wordt verzorgd door Jeff.
Bij niet deelname aan de toertocht is er de mogelijkheid om om 9.00 uur te starten aan de reguliere trainingsrit.

Mogen we alle leden verzoeken om de starttijd van 9.00 uur aan te houden bij de reguliere trainingsritten op zondag. Hierdoor is het makkelijker om niveaugroepen te maken.
Alleen als de reden gelegen is om gezondheidsrisico’s te vermijden wordt dit natuurlijk gerespecteerd.

Met sportieve fietsgroet,

Namens het bestuur
Pierre Salden, voorzitter

Nieuwsbrief 2020 Nr2

Beste leden,
Met de nieuwsbrief informeren we jullie over actuele zaken.

Start fietsseizoen 2020 door coronavirus abrupt stopgezet
“Een nieuw seizoen, een nieuwe start?” waren mijn woorden in de vorige nieuwsbrief.
De start was op zondag 8 maart veel belovend. Veel deelnemers en heel mooi weer. Met een
gezellige afsluiting met koffie en lekkere vlaai bij café ’t Eiland.
In de loop van de week werd al snel duidelijk dat de gevolgen van het coronavirus ook het
sportgebeuren in zijn greep kreeg. Na overleg heeft het bestuur de leden geïnformeerd om tot
nader order alle clubactiviteiten geen doorgang te laten vinden. We hopen dat het goed met
jullie, je familie en vrienden gaat.

Gevolgen coronavirus voor onze club
De NFTU en KNWU hebben samen wielersport specifieke adviezen en richtlijnen opgesteld,
die gebaseerd zijn op het landelijk protocol: Verantwoord Sporten (info website NTFU).
Samengevat: samen fietsen met maximaal 4 personen en houd tenminste 1,5 m afstand.
Het bestuur heeft na grondig beraad besloten om op basis hiervan voorlopig alle clubactiviteiten op te schorten.
Hoofdreden is dat veel leden behoren tot de risicogroep en de voorgestelde wijze voor het
clubgevoel geen toegevoegde waarde is. Wij vragen hiervoor jullie begrip en hopen op een
snelle versoepeling van de regelgeving.

Gevolgen coronavirus voor onze sponsoren
Veel sponsoren verkeren in moeilijke omstandigheden en de vooruitzichten zijn niet best.
Dit jaar zouden wij met onze sponsoren het overleg aan gaan om onze sponsorovereenkomst
weer te verlengen voor de komende 3 jaar.
Het bestuur heeft besloten om de contracten van onze sponsoren onder deze omstandigheden met 1 jaar te verlengen, zonder hier kosten tegenover te stellen.
We hopen onze sponsoren op deze manier te helpen en overwegen acties om onze sponsoren
extra te steunen. ​

Gevolgen coronavirus voor de clubkleding
Het gevolg van dit bestuursbesluit, dat het niet gepast is om onze sponsoren nu om
sponsoring te vragen, werkt door in de nieuwe kleding. Het bestuur heeft besloten met het
huidige pakket 1 jaar langer te fietsen en pas in 2021 te starten met nieuwe tenues. Voor de
nieuwe leden hebben wij een speciale regeling getroffen dat zij zo snel mogelijk toch nog dit
jaar een fietsbroek en shirt korte mouw ontvangen.

Voortgang reparatie ingeleverde fietskleding
Door de omstandigheden in Italië hebben de nieuwe fietsbroeken vertraging opgelopen. We
verwachten de komende week informatie van onze leverancier. Zodra er nieuws is informeren
we jullie per mail.

Nieuw Clublid
Het bestuur heeft zich in haar vergadering van 8 mei gebogen over het aspirant lidmaatschap
van Jan Willem Paes. Door de bijzondere start van het fietsseizoen hebben wij Jan Willem
niet volledig kunnen “doorgronden”. Maar de wijze waarop Jan Willem vorig jaar enkele
malen mee gefietst heeft hebben de doorslag gegeven. Wij kunnen Jan Willem feliciteren en
welkom heten bij onze club.

Voortgang Toerboek 2020
Het bestuur zal bij het hernieuwd opstarten van dit fietsseizoen bij de eerste ritten de afstand
aanpassen. Op de eerste zondag van de maand staan ook nog altijd de verrassingstochten op
het programma. Aanmelden om deze te organiseren kan bij Jeff de Renet.

Contributie 2020
Mogen wij enkele leden er nog op attenderen dat de contributie nog niet is voldaan. Wellicht
door deze roerige tijden is u dit ontschoten.

 

Laten we hopen dat wij u snel kunnen berichten dat het fietsen in clubverband weer mogelijk
is. We missen de gezelligheid van het samen fietsen en natuurlijk de afterparty.

Namens het bestuur,
Pierre Salden, voorzitter.