Lidmaatschap T.W.C. “De Maaspoort”

Lidmaatschap, kleding & contributie

Aspirant lid
• Proefperiode van 2 maanden. Aspirant lid neemt daarna beslissing of hij/zij lid wil worden en maakt dit kenbaar aan het bestuur;
• Tijdens proefperiode betaalt aspirant lid geen inschrijfgeld en contributie;
• Aspirant lid mag deelnemen aan alle activiteiten van de club. Eventueel te betalen eigen bijdrage gelijk aan eigen bijdrage leden;
• Aspirant lid is op dezelfde wijze verzekerd als elk ander clublid en heeft de zelfde rechten en plichten, tijdens bijeenkomsten en tochten van de club, m.u.v. de vergadering(en).

Geen lidmaatschap
• Na 2 maanden neemt het bestuur de beslissing voor het lidmaatschap;
• Bij besluit om geen lid te worden, geen verdere acties/betalingen.

Nieuw Lidmaatschap
• Inschrijfgeld en contributie dient alsnog te worden voldaan, dus ook op einde van het seizoen;
• Lid schaft op eigen kosten het eerste clubkledingpakket (*) aan;

  • In het 4e jaar van de kledingcyclus wordt geen nieuw clubkledingpakket (*) aangeschaft. Dit schuift door naar het eerste jaar van de nieuwe kleding cyclus.

Bestaand lidmaatschap
• Nieuw aan te schaffen clubkledingpakket (*) (per 4 jaar) geldt voor alle (contributie betalende) leden;
• Eventuele vastgestelde eigen bijdrage is voor alle leden gelijk;
• Extra kleding dienen leden zelf te bekostigen (inclusief b.t.w,);
• Door club verstrekte kleding blijft eigendom van de club;
• Er wordt geen kleding verstrekt aan niet leden dus ook niet indien deze volledig wordt betaald. Een uitzondering hierop vormt(en) de sponsor(en).

Contributie/rechten niet fietsende leden
• Contributie niet fietsende leden 50% van contributiebedrag;
• Geen procentuele reservering t.b.v. kledingfonds;
• Indien men kleding wenst dan zijn de kosten voor eigen rekening;
• Kan aan alle activiteiten deelnemen.

* clubkledingpakket
Deze wordt door het bestuur vastgesteld voor de aanschaf van de nieuwe wielerkleding per 4 jaar.

Aldus vastgesteld door het bestuur van T.W.C. “De Maaspoort” d.d. 18-04-2024.