Lidmaatschap

Lidmaatschap, kleding & contributie

Aspirant lid
• Proefperiode van 2 maanden. Aspirant lid neemt daarna beslissing of hij/zij lid wil worden en maakt dit kenbaar aan het bestuur;
• Tijdens proefperiode betaalt aspirant lid geen inschrijfgeld en contributie;
• Tijdens proefperiode ontvangt aspirant lid geen kleding;
• Aspirant lid mag deelnemen aan alle activiteiten van de club; Eventueel te betalen eigen bijdrage gelijk aan eigen bijdrage leden;
• Aspirant lid is op dezelfde wijze verzekerd als elk ander clublid en heeft de zelfde rechten en plichten, tijdens bijeenkomsten en tochten van de club, m.u.v. de vergadering(en).

Geen lidmaatschap
• Na 2 maanden neemt het bestuur de beslissing voor het lidmaatschap;
• Bij besluit om geen lid te worden, geen verdere acties/betalingen.

1e jaars Lidmaatschap
• Inschrijfgeld en contributie dient alsnog te worden voldaan, dus ook op einde van het seizoen;
• Voor nieuw lid wordt clubkledingpakket(*) beschikbaar gesteld.
• Lid betaald voor het clubkledingpakket een borg ad € 100,-
• Borg wordt in 2 gelijke termijnen ad € 50,- startend na eerste jaar, per jaar terugbetaald. (verrekend met de te betalen contributie);
• Bij opzegging lidmaatschap wordt restantborg toegekend aan reservering kledingfonds;
• Extra kleding dient nieuw lid zelf volledig te betalen.

2e jaars Lidmaatschap
• Inschrijfgeld en contributie dient alsnog te worden voldaan, dus ook op einde van het seizoen;
• Voor nieuw lid wordt clubkledingpakket(*) beschikbaar gesteld;
• Lid betaald voor het clubkledingpakket een borg ad € 50,-;
• Borg wordt in het 3e jaar ad € 50,- terugbetaald. (verrekend met de te betalen contributie);
• Bij opzegging lidmaatschap wordt restantborg toegekend aan reservering kledingfonds;
• Extra kleding dient nieuw lid zelf volledig te betalen.

3e jaars Lidmaatschap
• Inschrijfgeld en contributie dient alsnog te worden voldaan, dus ook op einde van het seizoen;
• Er wordt geen clubkledingpakket beschikbaar gesteld.

Bestaand lidmaatschap
• Nieuw aan te schaffen clubkleding (regel per 3/4 jaar) geldt voor alle (contributie betalende) leden;
• Eventuele vastgestelde eigen bijdrage is voor alle leden gelijk;
• Extra kleding dienen leden zelf te bekostigen (inclusief b.t.w,);
• Door club verstrekte kleding blijft eigendom van de club;
• Er wordt geen kleding verstrekt aan niet leden dus ook niet indien deze volledig wordt betaald. Een uitzondering hierop vormt(en) de sponsor(en).

Contributie/rechten niet fietsende leden
• Contributie niet fietsende leden 25% van contributiebedrag;
• Geen procentuele reservering t.b.v. kledingfonds;
• Er wordt geen kleding beschikbaar gesteld;
• Indien men kleding wenst dan gelden de regels van het reguliere lidmaatschap (inschrijfgeld, volledig contributiebedrag, borg, restitutie);
• Kan aan alle activiteiten deelnemen.

* clubkledingpakket
Deze wordt door het bestuur vastgesteld voor de aanschaf van de nieuwe wielerkleding per 3 jaar.

Aldus vastgesteld door het bestuur van TWC “De Maaspoort” d.d. 01-02-2019.