Categorie archieven: Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2020 Nr2

Beste leden,
Met de nieuwsbrief informeren we jullie over actuele zaken.

Start fietsseizoen 2020 door coronavirus abrupt stopgezet
“Een nieuw seizoen, een nieuwe start?” waren mijn woorden in de vorige nieuwsbrief.
De start was op zondag 8 maart veel belovend. Veel deelnemers en heel mooi weer. Met een
gezellige afsluiting met koffie en lekkere vlaai bij café ’t Eiland.
In de loop van de week werd al snel duidelijk dat de gevolgen van het coronavirus ook het
sportgebeuren in zijn greep kreeg. Na overleg heeft het bestuur de leden geïnformeerd om tot
nader order alle clubactiviteiten geen doorgang te laten vinden. We hopen dat het goed met
jullie, je familie en vrienden gaat.

Gevolgen coronavirus voor onze club
De NFTU en KNWU hebben samen wielersport specifieke adviezen en richtlijnen opgesteld,
die gebaseerd zijn op het landelijk protocol: Verantwoord Sporten (info website NTFU).
Samengevat: samen fietsen met maximaal 4 personen en houd tenminste 1,5 m afstand.
Het bestuur heeft na grondig beraad besloten om op basis hiervan voorlopig alle clubactiviteiten op te schorten.
Hoofdreden is dat veel leden behoren tot de risicogroep en de voorgestelde wijze voor het
clubgevoel geen toegevoegde waarde is. Wij vragen hiervoor jullie begrip en hopen op een
snelle versoepeling van de regelgeving.

Gevolgen coronavirus voor onze sponsoren
Veel sponsoren verkeren in moeilijke omstandigheden en de vooruitzichten zijn niet best.
Dit jaar zouden wij met onze sponsoren het overleg aan gaan om onze sponsorovereenkomst
weer te verlengen voor de komende 3 jaar.
Het bestuur heeft besloten om de contracten van onze sponsoren onder deze omstandigheden met 1 jaar te verlengen, zonder hier kosten tegenover te stellen.
We hopen onze sponsoren op deze manier te helpen en overwegen acties om onze sponsoren
extra te steunen. ​

Gevolgen coronavirus voor de clubkleding
Het gevolg van dit bestuursbesluit, dat het niet gepast is om onze sponsoren nu om
sponsoring te vragen, werkt door in de nieuwe kleding. Het bestuur heeft besloten met het
huidige pakket 1 jaar langer te fietsen en pas in 2021 te starten met nieuwe tenues. Voor de
nieuwe leden hebben wij een speciale regeling getroffen dat zij zo snel mogelijk toch nog dit
jaar een fietsbroek en shirt korte mouw ontvangen.

Voortgang reparatie ingeleverde fietskleding
Door de omstandigheden in Italië hebben de nieuwe fietsbroeken vertraging opgelopen. We
verwachten de komende week informatie van onze leverancier. Zodra er nieuws is informeren
we jullie per mail.

Nieuw Clublid
Het bestuur heeft zich in haar vergadering van 8 mei gebogen over het aspirant lidmaatschap
van Jan Willem Paes. Door de bijzondere start van het fietsseizoen hebben wij Jan Willem
niet volledig kunnen “doorgronden”. Maar de wijze waarop Jan Willem vorig jaar enkele
malen mee gefietst heeft hebben de doorslag gegeven. Wij kunnen Jan Willem feliciteren en
welkom heten bij onze club.

Voortgang Toerboek 2020
Het bestuur zal bij het hernieuwd opstarten van dit fietsseizoen bij de eerste ritten de afstand
aanpassen. Op de eerste zondag van de maand staan ook nog altijd de verrassingstochten op
het programma. Aanmelden om deze te organiseren kan bij Jeff de Renet.

Contributie 2020
Mogen wij enkele leden er nog op attenderen dat de contributie nog niet is voldaan. Wellicht
door deze roerige tijden is u dit ontschoten.

 

Laten we hopen dat wij u snel kunnen berichten dat het fietsen in clubverband weer mogelijk
is. We missen de gezelligheid van het samen fietsen en natuurlijk de afterparty.

Namens het bestuur,
Pierre Salden, voorzitter.

Nieuwsbrief 2020 Nr1

Beste leden,

Met deze nieuwsbrief willen we jullie alvast informeren over het fietsseizoen 2020.

Voorwoord door de voorzitter
Een nieuw seizoen, een nieuwe start?
Er staat alweer jaargang 22 van onze vereniging op de kalender. De harde wind en vele regen van de afgelopen weken zijn we meer dan moe. We verlangen naar aangename temperaturen een lekker zonnetje en goede fietscondities. Hopelijk kunnen we op 8 maart het fietsseizoen actief openen met fietsen van de route Stramproy.
Tijdens de algemene ledenvergadering hebben we het fietsseizoen 2019 geëvalueerd en de voortgang besproken. Na afstemming werd er gekozen om vast te houden aan een driedaags fietsweekend. Spijtig is het om te melden dat er maar 6 aanmeldingen waren en het bestuur het weekend heeft moeten afzeggen. Voor de toekomst is de optie van 2 dagen wellicht voor meer leden haalbaar. Voor het nieuwe seizoen zijn er geen wijzigingen betreffende de fietsdagen. We houden vast aan de dinsdag, woensdag en de zondag. Het fietsen in drie groepen (A, B en de Dames) is in onze vereniging alleen haalbaar bij een grote opkomst van de leden.
Het is mooi om te kunnen melden dat Wiel Leurs en Toine Stokbroeckx goed hersteld zijn van hun sportongeval en hopen dat ze op 8 maart hun opwachting in het peloton kunnen maken.

Opening fietsseizoen 2020
Het nieuwe fietsseizoen gaat zondag 8 maart officieel van start met onze traditionele vlaaientocht ( route Stramproy). Om 09.30 uur staat het vertrek gepland. Na afloop is bij Café ’t Eiland koffie en vlaai. Bij slecht weer word je om 12.00 uur verwacht in Café ‘t Eiland om het seizoen gezamenlijk te openen.

Toerboek 2020
Het toerboek 2020 met het jaarprogramma heeft u al ontvangen. Veel dank aan de samenstellers voor het opstellen van de vele mooie routes. Het toerboek vervult een belangrijke functie. Het afwijken van de afgesproken routes kan alleen besloten worden door de wegkapiteins. De afspraken zijn vastgelegd in het fietsreglement. De B rijders volgen ook het routeboek met dien verstande, dat alleen bij klimroutes de pittige klimmen gemeden kunnen worden.
Sponsoren 2021-2022-2023
De sponsoren commissie (Ingrid en Pierre) starten dit seizoen de gesprekken op met onze huidige sponsoren om de steun aan onze vereniging weer vast te leggen. Mocht u binnen uw netwerk mogelijke sponsoren kennen vernemen zij dit graag.

Gezocht: leden nieuwe kledingcommisie?
Om volgend fietsseizoen ( 2021) tijdig te kunnen beschikken over het nieuwe kledingpakket vragen we alvast leden die hierin zitting willen nemen. Laat uw kans niet voorbij gaan en meld u aan.

Voortgang reparatie ingeleverde fietskleding.
Door de firma Vermarc is de kleding opgehaald en naar Italië opgestuurd. We hopen voor aanvang seizoen u te kunnen berichten wanneer u de kleding kunt ophalen.

Leden bestand 2020
Vorig jaar hebben Berrie Tholen en Nadia Stoffels de vereniging verlaten. In seizoen 2019 zijn Jos Kannberg en Jo Scholten lid geworden van de vereniging. Het totale ledenaantal bedraagt nu 35 leden, waarvan 7 dames en 28 heren.

Communicatie
Om alle leden te voorzien van informatie wordt er binnen de vereniging gebruik gemaakt van meerdere kanalen. Per e-mail, via publicatie op onze website en of middels WhatsApp (Cycling News Stevensweert).
Alle officiële informatie van de vereniging zal via de mail info@twcdemaaspoort.nl naar de leden verzonden worden en op onze website https://twcdemaaspoort.nl/ van de vereniging worden geplaatst.
De app ‘Cycling News Stevensweert’ is niet in beheer en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging, maar is een privaat initiatief.

Slotwoord
We willen er samen weer een mooi fietsjaar van maken en behouden dat we ondanks de grote verschillen en 3 fietsgroepen, één club zijn.
Wij wensen iedereen een sportief fietsseizoen.

Namens het bestuur,
Pierre Salden, voorzitter.

Nieuwsbrief 2018 nr.1

Beste leden, 

Met de nieuwsbrief willen we jullie alvast informeren over het seizoen 2018.

Het houden van de jaarvergadering 1 week na de laatste tourrit was zeer geslaagd. De opkomst van de leden was bijzonder groot. Bij het programma fietsseizoen 2018 heeft het bestuur getracht de inbreng van de leden te realiseren.

20 Jarig jubileum

Dit jaar is een bijzonder jaar. Als club vieren wij dit jaar ons 20 jarig bestaan. In de loop van het seizoen zullen wij Lees verder Nieuwsbrief 2018 nr.1

Nieuwsbrief nr.3 2015

Nieuwsbrief  nr.3    2015  “T.W.C.  De Maaspoort”.

Beste leden,

Het fietsseizoen is inmiddels 5 maanden in volle gang. De eindsprint naar het seizoenseinde is ingezet. We kunnen nu alvast terugkijken op een zeer geslaagd seizoen. We hebben een  fantastisch geslaagde feestavond gehad, waarbij de nieuwe fietskleding is gepresenteerd. Deze feestavond is op een bijzonder fraaie wijze georganiseerd door de activiteitencommissie. John, Esher, Marion en Marlie nogmaals veel dank hiervoor.

Lees verder Nieuwsbrief nr.3 2015

Nieuwsbrief 2015 – 2

Nieuwsbrief nr.2 2015
“T.W.C. De Maaspoort”.

Beste leden,
De eerste 2 maanden van het fietsseizoen zitten erop en er is weer volop leven in de brouwerij.
Zoals vanouds is ook dit jaar de snelheid van het fietsen een hot issue. Na mijn e-mail bericht hierover heb ik vele reacties ontvangen.
Het was opvallend dat in alle reacties suggesties werden aangedragen in de oplossende sfeer. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst en dat het met de sfeer in onze vereniging goed zit.

Lees verder Nieuwsbrief 2015 – 2