Nieuwsbrief nr.3 2015

Nieuwsbrief  nr.3    2015  “T.W.C.  De Maaspoort”.

Beste leden,

Het fietsseizoen is inmiddels 5 maanden in volle gang. De eindsprint naar het seizoenseinde is ingezet. We kunnen nu alvast terugkijken op een zeer geslaagd seizoen. We hebben een  fantastisch geslaagde feestavond gehad, waarbij de nieuwe fietskleding is gepresenteerd. Deze feestavond is op een bijzonder fraaie wijze georganiseerd door de activiteitencommissie. John, Esher, Marion en Marlie nogmaals veel dank hiervoor.

Persoonlijk heb ik de openingsrit met alle leden in de nieuwe tenues naar Kevelaer als heel bijzonder ervaren. Een mooi gebaar van ondersteuning, meeleven en  verbondenheid  Het gezamenlijk opsteken van de kaarsjes was een indrukwekkend gebeuren. Veel dank zijn we verschuldigd aan onze superbegeleiders Rudie, Marion en Ramon . De foto’s van deze zeer geslaagde rit (gemaakt door onze huisfotograaf Rudie Klinkers) zullen nog op de website gepresenteerd worden.

Het fietsweekend in Gulpen werd dit jaar weer met de oude formule hervat. De ongekend mooie zomerse omstandigheden en de deelnemers  zorgden voor een geslaagd weekend.

 

Verkeersveiligheid.

De verkeersveiligheid blijft de grootste  zorg voor het bestuur.           Afgelopen woensdagavond is er weer een wielrijder verongelukt in Koningsbosch na een valpartij in de groep.                                               Met zijn allen moeten wij zorg dragen om de kans op ongelukken te verkleinen. Aanpassen van de snelheid aan de verkeersomstandigheden is hier het belangrijkste aandachtspunt. Bovendien moet iedereen zich realiseren dat je deel  uitmaakt van een groep. Jij kunt  nog wel veilig oversteken, maar kunnen de anderen groepsleden ook nog veilig oversteken. De groep moet kunnen vertrouwen op de voorganger. Het aangeven van obstakels en gevaarlijke situaties is nooit overbodig.

 

Mogelijkheden deelnemen clubritten vergroot.

Om de mogelijkheden om te fietsen in clubverband te  vergroten mogen vanaf heden ook op de dinsdagavond tijdens de “ladiesride” heren deelnemen. De dames blijven het tempo bepalen.

 

Woensdagavond altijd fietsen met 2 groepen.

Een punt van zorg blijft de woensdagavond. We zien nog steeds een terugloop van de zondagfietsers.  De oorzaak ligt volgens het bestuur in het feit dat de hoge snelheid  hier een belangrijke rol in speelt. Het bestuur wil dan ook een “statement” maken. Vanaf  aanstaande woensdag willen wij hiermee starten. Er zal woensdag onder aanvoering van een  bestuurslid een 2e groep geformeerd worden. Bij de A groep zal ook een bestuurslid aanwezig zijn die er op toeziet dat er volgens de geldende clubregels gefietst wordt. Wij hopen hierdoor weer meer  leden  op de woensdag te mogen begroeten.

 

Bijzondere prestaties leden TWC de Maaspoort.

De vereniging is bijzonder trots op Niels Peulen die een fantastische prestatie geleverd heeft bij de deelname aan de Alpe d’Huzes.

Richard Becker heeft een  bijzondere prestatie geleverd door met succes te fungeren als buddy bij de deelname aan de beklimming van de Mont Ventoux  voor jongeren.

 

Welkom nieuwe leden.  

De vereniging groeit nog steeds in ledenaantal. Na de proefperiode van 2 maanden  heeft het bestuur een positief advies gegeven voor de aangemelde aspirant-leden. Wij feliciteren  Berrie Thoolen, Wiel Leurs en Niels Peulen  met hun officieel lidmaatschap.

Ron Savenkoul en Stephan Peters hebben zich inmiddels aangemeld als aspirant-lid.

 

Reserveert u alvast onderstaande datums in uw Agenda:

Zondag 4 oktober : laatste rit met speciale afsluiting (info volgt) voor leden en partner.                                                  

Voor aanvang van deze rit  zal de groepsfoto gemaakt worden met de nieuwe tenues.

 

Vrijdag 9 oktober: Inleveren shirts en passen nieuwe shirts 19.00-21.00 uur bij Rob Michels.

Vrijdag 20 november: Jaarvergadering aanvang 20.00 uur locatie Maaspoort.

 

 

 

 

Ik wens iedereen een fijne vakantie en een  sportieve voortzetting van het fietsseizoen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Namens het bestuur,                                                                                                              Pierre Salden,voorzitter.