Eerste bestuursvergadering nieuwe samenstelling

Beste wielervrienden en vriendinnen,

Afgelopen vrijdag, d.d. 2 juli jl., heeft de eerste bestuursvergadering plaatsgevonden onder voorzitterschap van Marlie Vleeshouwers en met de nieuwe secretaris Annet Klinkers.

Nogmaals dank aan Pierre en Marion, voor de goede zorgen de afgelopen jaren maar ook zeker voor deze zorgvuldige, warme overdracht.
Alle leden hebben per mail, d.d. 5 juli jl., de informatie met betrekking tot de aandachtspunten en te ondernemen acties ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur
T.W.C. “DE MAASPOORT”